5/14/2003

Nozomi81: all I gots a mopeeedd.....
Nozomi81: mpoeeedddd
Nozomi81: mopeeeeedd... :-P
Raging Aardvark: blowing for soup?
Raging Aardvark: *bolwing
Raging Aardvark: iugfhliuba
Raging Aardvark: bowling
Nozomi81: hahahhahaah
Nozomi81: yes
Nozomi81: :-P
Raging Aardvark: blowing for soup -_-
Raging Aardvark: that's desperation
Nozomi81: hahahhahahahaa
Nozomi81: indeed
Nozomi81: tis :-P

No comments: